Szkolenia Rad Pedagogicznych
Centrum Szkoleniowe WIEDZA w Koninie posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:
 1. Diagnoza funkcjonalna- 3 godziny
 2. Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu- 3 godziny 
 3. Zagrożenia świata wirtualnego - 3 godziny
 4. Wyzwania współczesnej szkoły - 3 godziny
 5. Uczymy efektywnie i ciekawie - metody wspomagające proces uczenia - 3 godziny
 6.  Twórcze zabawy, gry, i inne metody pracy z uczniem zdolnym - 3 godziny
 7. Uczymy myślenia, planowania i pracy zespołowej - 3 godziny
 8. Ciekawe koncepcje dydaktyczne w praktyce szkolnej - neurodydaktyka, konstruktywizm - 3 godziny
 9. Wychowanie w duchu wartości - wspieranie rozwoju społeczno - emocjonalnego ucznia - 3 godziny
 10. Jak sobie radzić z prowokacyjnym zachowaniem uczniów -3 godziny
 11. Wychowanie do wartości w szkole - 3 godziny
Centrum Szkoleniowe WIEDZA w Koninie posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:
 1. Diagnoza funkcjonalna - 3 godziny
 2. Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu - 3 godziny
 3. Zagrożenia świata wirtualnego - 3 godziny
 4. Wyzwania współczesnej szkoły -  3 godziny
 5. Uczymy efektywnie i ciekawie - metody wspomagające proces uczenia - 3 godziny
 6. Tworcze zabawy, gry i inne metody pracy z uczniem zdolnym - 3 godziny
 7. Uczymy myślenia, planowania, i pracy zespołowej - 3 godziny
 8. Ciekawe koncepcje dydaktyczne w praktyce szkolnej - neurodydaktyka, konstruktywizm - 3 godziny
 9. Wychowanie w duchu wartości - wspieranie rozwoju spoleczno- emocjonalnego ucznia - 3 godziny
 10. Jak sobie radzić z prowokacyjnym zachowaniem uczniów - 3 godziny
 11. Wychowanie do wartości w szkole - 3 godziny
Koło - szkoły dla dorosłych
 • ul. Kolejowa 5
 • (63) 272 - 08 - 65
 • kolo@cswiedza.pl
Konin - szkoły dla dorosłych
 • ul. Powstańców Wlkp 16
 • (63) 243 77 05
 • kontakt@cswiedza.pl
Turek - szkoły dla dorosłych
 • ul. Parkowa 3
 • (63) 278 - 47 - 77
 • turek@cswiedza.pl
Ciechanów - szkoły dla dorosłych
 • ul. Kraszewskiego 8A
 • (23) 673 - 27 - 81
 • ciechanow@cswiedza.pl